Om konstnären

Inga Ryd�n

Inga är född i Malmö, uppvuxen i Motala och sedan 1962 bosatt och verksam på Lidingö.
Inga arbetar huvudsakligen i olja på duk.

Utbildning genom bl.a Gotlands konstskola, Gerlesborgsskolan i Stockholm och Bohuslän. Under åren 2002-2013 omfattande studier för prof. Georg Suttner, f.d.rektor för Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Medlem i Svenska Konstnärers förening, Föreningen Svenska Konstnärinnor, Föreningen LidingöKonstnärer och Grupp Apikal. Inga har deltagit i stort antal jurybedömda samlingsutställningar och haft sex separatutställning.